Sunday, May 7, 2017

Miljøprisen 2017

Høyst fortjent! Gratulerer til Frøydis Hauge og nominasjonen til Oslo Miljøpris 2017


Frøydis har jobbet i drivhuset på Geitmyra skolehage i 23 år. Gjennom Hageselskapet i Oslo har hun vært bindeleddet for flere grønne aktører. Og orginasasjoner som har tilhørighet på Geitmyra, hvor hun tilstadighet er å treffe. For Geitmyra Parasellhagelag har hun vært en ressurs og inspirasjon kilde.


Frøydis har i flere år vært primus motor bak Hageselskapet Oslo sin årlige Familiedag på "Geitmyra dagen" som avholdes i september hvert år. Familiedagen blir besøkt av ca 3000 personer hver høst, og det er stor bredde i aktiviteter for barn, plantesalg, matsalg og informasjon. I tillegg til å engasjer familier i grønne opplevelser, er Familiedagen en møteplass for flere aktører som sysler med grønne aktivteter i byen og det nære omlandet til Oslo. Frøydis har også gjennom Hageselskapet tatt initiativ til Vårmarkedet på Geitmyra de siste årene.


Oslo miljøpris 2017

No comments:

Post a Comment