Sunday, May 7, 2017

Miljøprisen 2017

Høyst fortjent! Gratulerer til Frøydis Hauge og nominasjonen til Oslo Miljøpris 2017


Frøydis har jobbet i drivhuset på Geitmyra skolehage i 23 år. Gjennom Hageselskapet i Oslo har hun vært bindeleddet for flere grønne aktører. Og orginasasjoner som har tilhørighet på Geitmyra, hvor hun tilstadighet er å treffe. For Geitmyra Parasellhagelag har hun vært en ressurs og inspirasjon kilde.


Frøydis har i flere år vært primus motor bak Hageselskapet Oslo sin årlige Familiedag på "Geitmyra dagen" som avholdes i september hvert år. Familiedagen blir besøkt av ca 3000 personer hver høst, og det er stor bredde i aktiviteter for barn, plantesalg, matsalg og informasjon. I tillegg til å engasjer familier i grønne opplevelser, er Familiedagen en møteplass for flere aktører som sysler med grønne aktivteter i byen og det nære omlandet til Oslo. Frøydis har også gjennom Hageselskapet tatt initiativ til Vårmarkedet på Geitmyra de siste årene.


Oslo miljøpris 2017

Tuesday, April 11, 2017

Dugnad lørdag 22. april 2017

Bli med på vårrydding og klargjøring av fellesarelanene på Geitmyra. Møt opp ved hønsegården, der får dere tildelt arbeidsoppgaver.


Vi skal:
- Rake løv
- Samle kvist
- Rensking av vannposter
- Rydde redskapsboder
- Merke redskaper, montere trillebårder, mm.
- Fjerne smårusk og søppel på hele området
- Vakse toaletter


Servering av kaffe og kaker etterpå.
Velkommen!

Geitemyrdagene 2017

Geitmyradagen - det årlige familiearrangement i regi av aktører på Geitmyra - holdes søndag 03. september. På Geitmyradagen er det anledning til å stille med overskudd fra avlingen, med frø, noe du selv har laget eller annet - for å vise frem, selge eller bytte. Geitmyradagen er også en arena for utveksling av informasjon, kunnskap mm. Det er i tilfelle bare å stille på Geitmyradagen med det du måtte bringe. Lurere du på noe i den forbindelse er det mulig å kontakte Johanne Hannay på telefon 90 93 10 17