Wednesday, March 18, 2015

Selvdyrket mat fra byjord er ok!

Parsellhagelaget får av og til spørsmål om jordkvaliteten på Geitmyra. Er det forurensning fra biltrafikken som påvirker grønnsakene som dyrkes?

Tore Faller, leder av Oslo kommunale skolehaver, svarer at den siste undersøkelsen av dette er en analyse utført av Erik Joner i Bioforsk Jord og Miljø i 2012. Det er ikke jordanalyser, men en analyse av enkelte grønnsaker (gulrot, tomat og erter) og honning.
Hovedkonklusjonen er altså at "selvdyrket mat fra byjord er ok."
For en del år siden ble det tatt jordprøver fra Geitmyra, analysen ga samme konklusjon.

No comments:

Post a Comment