Wednesday, January 21, 2015

Velkommen til Årsmøtet i Geitmyra parsellhagelag

Årsmøtet holdes 28. januar 2015 på Sagene Samfunnshus i Trinserud kl. 18:00.
Sakspapirene har blitt sendt ut til medlemmene på mail og i posten til de som ikke har mailadresse.
Ta kontakt hvis du ikke har mottatt sakspapirene eller har andre spørsmål angående årsmøtet.

Vi håper å se så mange som mulig og på et godt møte på Sagene samfunnshus!

Årsmøtet starter med et faglig innslag på ca. 45 minutter. Gunn M. H. Apeland fra Plantearven i Norsk institutt for skog og landskap kommer til oss. Hun har vært med i Plantearven fra omtrent oppstart, sitter i Landsstyret i Hageselskapet og går på hagesider på nett ofte under navnet Gunn M.

Gunn M. H. Apeland skal snakke om Plantearven, og arbeidet medlemmene gjør for å holde det gamle plantematerialet vårt i live. Hvorfor det er viktig å ivareta gamle sorter som er tilpasset vårt klima og våre døgnlengder, og hva alle kan bidra med for å hjelpe til med arbeidet. Ikke alt kan fryses ned på Svalbard, en del må dyrkes for å holdes i live. I tillegg vil hun så langt tiden rekker snakke om forkultivering av grønnsaker og andre hyggelige planterelaterte ting.
Foredraget avsluttes med at parsellhagelagets medlemmer kan stille spørsmål.
http://www.skogoglandskap.no/temaer/plantearven

Det blir servert kaker og drikke.

Hilsen
Styret Geitmyra parsellhagelag