Friday, November 7, 2014

Oppgradering av Ring 2

Oppgraderingen av Ring 2 vil berøre skolehagen langs Griffenfelts gate. Vi har mottatt enkelte bekymringsmeldinger fra parselleiere som har merket seg at det er satt opp stikker i skolehagen langs Griffenfeltsgate. Tore Faller (leder av Oslo kommunale skolehager) informerer om at skolehagen kommer langt bedre ut av planene slik de foreligger nå  enn opprinnelig, og at det er resultat av en lang prosess. Stikkene som er satt opp i skolehagen markerer omtrent grensen for inngrepene og angir linjen for nytt gjerde (flettverksgjerde med klatreplanter). Flytting av internvei, boder og tap av jord unngås (ser det ut til). Tore legger også til at inngangen ved krysset Griffenfelts gate og Uelands gate vil bli nytt og bedre som resultat av planene.  Prosjektet beregnes ferdigstilt i 2016, men det er uvisst når arbeidene langs skolehagen vil starte. Styret vil så godt vi kan holde dere oppdatert.

No comments:

Post a Comment