Friday, November 7, 2014

Informasjon fra styret

Det ble ikke avholdt høstdugnad i år. Ansvarlig for dugnad Espen Haugen og Selahaiddin Ucbas har imidlertid gjort en stor innsats og supplert med nyinnkjøpte redskaper og foretatt vedlikehold på redskaper til felles bruk. Styret jobber også med å skaffe parsellhagelaget en egen eplepresse og eplekvern og orienterer seg nå i markedet.

Årsmøtet vil avholdes i løpet av januar 2015. Dere vil motta informasjon om tid og sted minst seks uker i forveien. Allerede nå minner vi om vedtektene som sier at "saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet holdes. Styret drøfter de innkomne forslag, og legger disse fram på årsmøtet sammen forslag til vedtak. Saker som ikke er oppført på sakslista, kan ikke behandles".

No comments:

Post a Comment