Sunday, December 7, 2014Vinterens ro legger seg over Geitmyra

God jul og godt nyttår
ønskes til alle hagens parselldyrkere!

Friday, November 7, 2014

Informasjon fra styret

Det ble ikke avholdt høstdugnad i år. Ansvarlig for dugnad Espen Haugen og Selahaiddin Ucbas har imidlertid gjort en stor innsats og supplert med nyinnkjøpte redskaper og foretatt vedlikehold på redskaper til felles bruk. Styret jobber også med å skaffe parsellhagelaget en egen eplepresse og eplekvern og orienterer seg nå i markedet.

Årsmøtet vil avholdes i løpet av januar 2015. Dere vil motta informasjon om tid og sted minst seks uker i forveien. Allerede nå minner vi om vedtektene som sier at "saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet holdes. Styret drøfter de innkomne forslag, og legger disse fram på årsmøtet sammen forslag til vedtak. Saker som ikke er oppført på sakslista, kan ikke behandles".

Oppgradering av Ring 2

Oppgraderingen av Ring 2 vil berøre skolehagen langs Griffenfelts gate. Vi har mottatt enkelte bekymringsmeldinger fra parselleiere som har merket seg at det er satt opp stikker i skolehagen langs Griffenfeltsgate. Tore Faller (leder av Oslo kommunale skolehager) informerer om at skolehagen kommer langt bedre ut av planene slik de foreligger nå  enn opprinnelig, og at det er resultat av en lang prosess. Stikkene som er satt opp i skolehagen markerer omtrent grensen for inngrepene og angir linjen for nytt gjerde (flettverksgjerde med klatreplanter). Flytting av internvei, boder og tap av jord unngås (ser det ut til). Tore legger også til at inngangen ved krysset Griffenfelts gate og Uelands gate vil bli nytt og bedre som resultat av planene.  Prosjektet beregnes ferdigstilt i 2016, men det er uvisst når arbeidene langs skolehagen vil starte. Styret vil så godt vi kan holde dere oppdatert.

Sunday, August 10, 2014

Bønder i by´n festivalen 2014


Lørdag 23. august var dagen, fra kl. 15.00 og utover!

For fjerde året på rad åpnet portene til grønne, bugnende Geitmyra skolehage for å feire alt som er godt, deilig og magisk. I august 2010 ble festivalen avholdt for første gang for å bevare skolehagen, og seier ble det! Nå er festivalen blitt tradisjon, og aldri en sommer uten.

Blomstene struttet, musikken var smektende, hengekøyene og kyssebenken var klare. Det var skattejakt i det økologiske paradisets hage midt på tjukkeste Sagene! Blant glade voksne og barn fant du et mangfold av kunst, litteratur og musikk. Hurra!

Promo fra Bønder i By'n festivalen fra 2013  http://vimeo.com/69242491


Saturday, April 12, 2014

Aktiviteter på Geitmyra 2014


Det skjer stadig noe på Geitmyra gjennom sommersesongen og her oppdateres datoer, aktiviteter og arrangementer. 

Oppmåling og merking av parseller er nå i gang og regnes med å være ferdig i løpet av uke 18. Tildeling av nye parseller i følge ventelisten starter etter dette.

Arbeidet på de faste parsellene skal være godt i gang før  20. mai og senest 1. juni på de pløyde parsellene.

Fellesaktiviteter:

Vårdugnad tirsdag 13. mai. Geitmyra parsellhagelag kl. 18 - 20. Oppmøte ved garasjen/verkstedet.
Det blir kaffe og kaker etterpå.
Det blir salg av settepoteter og løk under dugnaden.

Det blir salg av settepoteter, løk og drivhusplanter søndag 25. og lørdag 31. mai, kl. 12 - 15.

NB! Husk at man ikke kan ta med egne poteter, men kun sette poteter som er kjøpt gjennom parsellhagelaget.
Drivhusplantene er i første rekke til skolehagen. Planter som blir til overs kan parsellhagelaget kjøpe. Styret står for dette salget på de oppsatte datoene. Vennligst ikke gå direkte til drivhusene og de ansatte i skolehagen.

Lørdag 23. august fra kl. 15.
 - Sensommer:  Bønder i by`n Festivalen. Ureist mat, musikk, kultur og nytelse av parken.

Dato blir lagt ut senere:
- Høstdugnad Geitmyra parsellhagelag kl. 18. Oppmøte ved garasjen/verkstedet

- Geitmyradagen - familiearrangement i regi av aktører på Geitmyra.