Sunday, August 30, 2009

Familiedag 13. september

Søndag 13. september kl 12 - 16 er det igjen klart for familiedag på Geitmyra med masse aktiviteter for barn, og mye god mat.

I år markeres også skolehagens 100 års jubileum. Ta med deg familie og venner til en avslappende søndag i skolehagen.
Det er gratis og åpent for alle!

Ryddedugnad 10. september

Torsdag 10. september kl. 18-20 er det tid for årets høstdugnad.

Vi rydder på området og i redskapsboder. Hvis du har noe liggende i redskaps-bodene, må du skrive tydelig navn på eller fjerne dette til denne dagen. Håper flest mulig vil sette av et par timer for å gjøre hagen fin før Familiedagen (og vinteren).

Møt opp på plassen ved gartnerbrakka kl. 18!

Monday, August 24, 2009

Glimt fra hagefesten

Rundt 60 var innom på parsellhagelagets aller første hagefest lørdag. Det ble en hyggelig kveld med god mat på et flott dekket langbord i nydelig vær.

Underveis var det aktiviteter for små og store barn; sekkeløp, plomme i skje og epler i bøtte

Tusen takk til festkomiteen og alle som hjalp til!

Vi satser på å gjøre dette til en årlig tradisjon!

Sunday, August 16, 2009

Hagefest på lørdag!

Velkommen til hagefest på Geitmyra 22. august kl 16.00.

Ta med litt mat til koldtbord. Det kan være risretter, salat, dessert, brød, frukt eller noe annet. Ta med det du vil av drikke. Vi har kaffe, te og saft.

For å gjøre det enklere å forberede festen er det fint om dere melder dere på: Enten ved å skrive dere opp på lista ved den røde bua eller på e-post til nils.ferdinand@getmail.no. Skriv gjerne hva du vil ta med av mat. Får du ikke meldt deg på, er du velkommen uansett.

Vel møtt!

Hilsen festkomiteen

Friday, July 3, 2009

Parsellfest 22. august

Sett av lørdag 22. august! Da blir det fest for alle parselldyrkerne på Geitmyra.

Festkomiteen trenger frivillige til å sette ut bord og stoler, dekke og pynte bord samt rydding til slutt. Vi ønsker også noen som har lyst å bidra med underholdning, for eksempel musikalsk eller med aktiviteter for barna.

Planen er at festdeltagerne tar med seg én matrett som bidrag til koldtbord. Ikke tenk at du skal lage mat til alle, da får vi for mye mat. Noen lager kjøtt-, grønnsaks- og fiskeretter, andre lager tilbehøret eller desserter. Drikke tar en med selv.

Mer informasjon kommer i august. Kontakt en av undertegnede om du vil bidra med hjelp/underholdning, eller om du lurer på noe.

Hilsen festkomiteen
Inger Andresen 22 18 20 24
Nils Ferdinand Jansen 450 65 062/nils.ferdinand@getmail.no

Tuesday, June 9, 2009

Bymuseet lager miniskolehage

I forbindelse med 100-års jubileet for Oslo kommunale skolehager arrangerer Oslo Museum en åpen markering i museumshagen på Bymuseet i Frognerparken fredag 12. juni kl. 12.

En liten del av plenen foran museet skal bli til en skolehage i miniatyr. Ingrid Schulerud, statsministerens ektefelle, anført av gruppe skoleelever fra Skøyen skole vil plante et lite demonstrasjonsbed i museumshagen. Leder for Oslo kommunale skolehager, Tore Faller, vil fortelle om skolehagenes utvikling gjennom tidene, mens avd. direktør i Helsedirektoratet, Arnhild Haga Rimestad og matskribent og kokk Andreas Viestad vil si noen ord om jord, mat og mennesker og helsebringende skolehager.

Se Skolehagen - 100 år med levende læring (Oslo Bymuseum)

Thursday, May 28, 2009

Parsell for Miljøagenter

Har du barn i alderen 4-12 år? Da kan dere bli med å dyrke og lære på Miljøagentenes nye parsell på Geitmyra.

Møt opp onsdag 3. juni kl. 18. Da lager vi en enkel kjøkkenhage og får noen tips om hva man bør gjøre for å få god avling til høsten. Blir avlingen god kan vi samles til høsten (eller kanskje i sommer) og lage noe god mat fra hagen. Noen smaksprøver har vi klar allerede nå.

For deg som har hage hjemme er dette et kortkurs i hagestell. For deg som ikke har hage eller har lyst til å dyrke sammen med andre, kan dette være starten på en felleshage.

Nina Berge (tlf 482 36 541), veileder i Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, skal vise oss hvordan. Geitmyra skolehage ligger på Sagene, inngang Kierschowsgate 9. Eventuelle spørsmål kan rettes til Elin Tyse, elintyse@c2i.net, tlf 911 81 263.

Arr: Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, Geitmyra parsellhagelag og Naturvernforbundet i bydel St. Hanshaugen og Nordre Aker

Tuesday, May 19, 2009

Oslo kommunale skolehager feirer 100 år!

Den 25. mai er det 100 år siden skolehagen ble etablert på Geitmyra i Oslo. I den anledning inviterer Oslo kommune v/Utdanningsetaten til jubileumsfeiring for Oslo kommunale skolehager.

Mandag 25. mai 2009. Kl. 09.00 – 10.00 i Geitmyra skolehage, Kierschowgate 9
Program
08.55 Korsang, elever fra Bjølsen skole ønsker velkommen til jubileumsfeiring
09.00 Velkommen!, v/Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten
Hilsen v/Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister
Hilsen v/ Torger Ødegaard, byråd for kultur- og utdanning
Hilsen v/ Gustav Redalen, fagsjef i Hageselskapet
Velkommen til Geitmyra, v/Tore Faller, leder for skolehagene
Statsråd og byråd planter frukttre nr 351
09.40 Omvisning i skolehagen
10.00 Korsang, avrunder jubilumsfeiringen

Last ned Jubileumsbrosjyren

Wednesday, May 13, 2009

Byvandring på Geitmyra skolehage 19. mai

100 år med jord under neglene, Geitmyra skolehage lever og jubilerer!

Tirsdag den 19. mai kan du bli bedre kjent med Geitmyra skolehages hundreårige historie. Det er Oslo museum Bymuseet som inviterer til Kjenn din by-vandring på Geitmyra skolehage ved leder for Oslo kommunale skolehager, Tore Faller.

Frammøte ved porten i Kierschows gate, vis-a-vis Nordre Gravlund kl. 19

Friday, April 24, 2009

Vårdugnad 6. mai kl.18

Onsdag 6. mai kl. 18-21 blir det vårdugnad på Geitmyra.

Parselldyrkere og andre interesserte inviteres til å gjøre en innsats med rydding og stell av fellesområder i skolehagen.

Møt opp ved det brune huset (gartnerbrakka). Her blir arbeidsoppgavene fordelt.
Underveis blir det servering av tyrkisk mat, og salg av settepoteter og setteløk.

Arr: Geitmyra Parsellhagelag

Wednesday, April 1, 2009

Kurs i økologisk hagebruk

De tre siste torsdagene i april kan du lære mer om hvordan du lykkes med en kjøkkenhage uten å bruke kunstgjødsel og giftige sprøytemidler.

Nina Berge har mange års erfaring med egen økologisk grønnsakshagehage i Nittedal. Hun er en erfaren kursholder innen hagebruk, kompostering og ville vekster og ugress som mat.

Kurset holdes på Geitmyra og koster kr. 500,-. Påmelding til Nina Berge, tlf. 48 23 65 41 eller nihel-b@online.no.

Gratis kurs i kompostering

Har du lyst til å lære hvordan du kan forvandle mat- og hageavfall næringsrik kompostjord? Renovasjonsetaten tilbyr gratis 3-timers kurs i samarbeid med Grønn Hverdag.

Se vårens kursdatoer.

På tide å kjøpe frø


Hos Runåbergs fröer i Sverige får du bestilt økologiske frø av diverse grønnsaker, urter og blomster. Mange av sortene egner seg spesielt godt i et nordisk klima.


Også Lindbloms Frö har økologiske frø tilpasset et skandinavisk klima.

Vedtekter for Geitmyra parsellhagelag


§ 1 Organisasjon

Geitmyra parsellhagelag ble stiftet 8. juni 2006.

Vedtektene ble godkjent samme dag.
Revidert på årsmøtet 26.09.06 og 03.11.09


§ 2 Formål

Utdanningsetaten ved Oslo kommunale skolehager er ansvarlig for drift og forvaltning av Geitmyra skolehage. Formålet med parsellutleie i Geitmyra skolehage er å gi beboerne i distriktet mulighet til å dyrke egne vekster. Parsellutleie ses på som et miljøskapende tiltak der brukerne kan komme sammen, dyrke felles interesser og utvikle bånd på tvers av kulturelle forskjeller. Geitmyra parsellhagelag organiserer parsellhagevirksomheten i Geitmyra skolehage.

Geitmyra parsellhagelag skal arbeide for:
· vern av Geitmyra som skole- og parsellhage.
· økt trivsel og aktivitet på området.
· at medlemmene tar ansvar for rydding og stell på felles utearealer og i redskapsboder.
· å opprettholde dialog og samarbeide med skolehagelederen for å fremme felles interesser.
· å inspirere og spre praktisk kunnskap om økologisk dyrking til eksisterende og nye medlemmer.


§ 3 Medlemskap

Enhver privatperson/organisasjon som leier parsell på Geitmyra er automatisk medlem av parsellhagelaget. Hver parsell har én stemme. Der flere personer driver én parsell i fellesskap, må de bli enige seg imellom om hvem som skal være den som avgir parsellens stemme. Én person kan ikke leie mer enn én parsell. Kun medlemmer kan velges inn i styret og representere laget.


§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og skal holdes hvert år. Tid og sted fastsettes av styret, og gjøres kjent for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Innkalling med saksliste og dokumenter som årsrapport, regnskap mm, sendes medlemmene minst 14 dager før møtet.
Årsmøtet skal:
· Velge ordstyrer, referent og to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å undertegne protokollen.
· Behandle årsrapport.
· Behandle og godkjenne regnskap.
· Fastsette kontingent som skal dekke avgift til Oslo kommune og drift av parsellhagelaget.
· Behandle og godkjenne arbeidsplan og budsjett for kommende år.
· Behandle vedtektsendringer.
· Velge leder og seks medlemmer til styret, etter forslag fra valgkomitéen.
· Velge valgkomité på tre medlemmer.
· Velge to medlemmer utenfor styret til å godkjenne regnskapet.
· Behandle øvrige saker på den utsendte sakslista.

Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst én måned før årsmøtet holdes. Styret drøfter de innkomne forslag, og legger disse fram på årsmøtet sammen med forslag til vedtak.
Saker som ikke er oppført på sakslista, kan ikke behandles.


§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det påkrevet, eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må sendes ut skriftlig av styret minst 14 dager før møtet. Kun de saker som er oppført i sakslisten, kan behandles.


§ 6 Styret

Styret består av leder, kasserer og 5 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Styremedlemmer velges normalt med funksjonstid på 2 år.
Ved første ordinære årsmøte velges dog styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem med ett års funksjonstid.
Leder av Oslo kommunale skolehager har møterett på styremøter og skal ha tilsendt alle møtereferater.


§ 7 Styrets oppgaver

Styret leder arbeidet og forvalter midlene i samsvar med vedtektene, arbeidsplan, budsjett og på grunnlag av andre vedtak fattet av årsmøtet. Referater fra styremøtene med vedtak og avstemminger arkiveres. Lagets korrespondanse arkiveres. Kassereren fører regnskap for laget. Vedtak i styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, avgjør leders stemme. Et styrevedtak er gyldig når minst 3 styremedlemmer har stemt.
Til støtte i sitt arbeid har styret rett til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer/arbeidsgrupper.
Styret skal:
- Administrere innkjøp og vedlikehold av redskaper til felles bruk.
- Fastsette tid og arbeidsoppgaver for årets to fellesdugnader.
- Påse at ordensregler følges, og rapportere eventuelle brudd til skolehageleder.
- Tildele ledig parsell til den som til enhver tid står først på ventelisten.§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av styret eller medlemmer. Forslagene må være kommet inn til styret minst 1 måned før årsmøtet. Styret behandler innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak. De foreslåtte vedtektsendringene skal sendes ut sammen med innkallingen. Gyldig vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte må det ikke gjøres vedtak om endringer i vedtektene, med mindre dette har vært diskutert på et ordinært årsmøte.


§ 9 Oppløsning

Forslag til oppløsning av laget legges fram av styret og varsles medlemmene skriftlig minst 2 måneder før årsmøtet.
Oppløsning av laget må behandles av årsmøtet og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning av laget, overlates midlene til Oslo skolehagelag (administreres av leder av Oslo kommunale skolehager) til forvaltning i minst 5 år. Blir det innen denne perioden dannet et nytt lag innen samme område, kan dette laget overta midlene når vedtektene er godkjent. Dersom så ikke er tilfelle tilfaller midlene Oslo skolehagelag.

Sunday, March 15, 2009

ORDENSREGLER

ORDENSREGLER OG RETTIGHETER FOR PARSELLDYRKERE I GEITMYRA SKOLEHAGE

LEIE

1. Private kan kun leie parsell for ett (1) år av gangen, men under normale forhold leies parsellen så lenge parselldyrkeren ønsker.

2. Geitmyra parsellhagelag står for tildeling av parseller i samarbeid med lederen for Oslo kommunale skolehager.

3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av Geitmyra parsellhagelag. Parselleien er kr. 400,- og innmeldingsavgiften kr. 300,-. Leien gir rett til å disponere én parsell med de rettigheter og plikter nevnt her.

4. Nøkkel til port utleveres av styret mot et depositum på kr. 300,-. Nøkkelen skal innleveres Geitmyra parsellhagelag når leieforholdet opphører. Depositum betales da tilbake.

5. Parsellen, eller deler av den, kan ikke lånes bort, leies ut eller gis videre av leietaker selv. Oppdeling eller overdragelse av parseller kan kun foretas av styret.

6. Om leietaker er forhindret fra å stelle parsellen en sesong skal leietaker søke styret om permisjon.

STELL AV PARSELLEN

7. Dyrkingen skal være påbegynt senest 20. mai på parseller som ikke pløyes og senest 1. juni på pløyde parseller. Om dyrking ikke er startet ved disse datoene kan styret overdra parsellen til andre.

8. Parsellen skal kultiveres gjennom hele vekstsesongen.

9. Det skal tas hensyn til naboens lysforhold når vekster sås/plantes. Mange planter renger lys fra én - helst to gode retninger. ("God" er syd, øst eller vest). Den som vil så/plante vekster, som kan bli over 1,5 m eller gir spesielt uheldig skyggevirkning for naboen, nærmere enn 1 m fra grensen til naboparsell, må avtale med naboen.
Ved tvist kan styret, etter forvarsel, kutte eller fjerne vekster.

10. Bruk av plantevernmidler er ikke tillatt.

11. Parsellene skal kun benyttes som dyrkingsareal og det er ikke tillatt å sette opp større konstruksjoner, plattinger eller gjerde rundt parsellen.

12. Ved sesongens slutt skal pløyde parseller ryddes for stein, plast, store stive planter, kjepper og annet som kan være til hinder for pløyingen.

PLANTESYKDOMMER OG SKADEDYR

13. Settepoteter skal kjøpes av skolehagen for å unngå spredning av alvorlige potetsykdommer.

14. På grunn av fare for spredning av skadedyr og sykdommer er det ikke tillatt å ta med planter fra private hager etc.

15. Det er rapporteringsplikt til parsellhagelagets styre eller skolehageleder dersom særlig farlige eller mistenkelige sykdommer eller skadedyr oppdages.

16. Det kan når som helst innføres restriksjoner eller karantene dersom smittsomme sykdommer eller særlig farlige skadedyr påvises.

GRØNTAVFALL OG SØPPEL


17. Grøntavfall fra luking og avskjær skal legges på egen parsell eller på merket kompostplass. Grøntavfall skal ikke legges i søppelkassene.

18. Søppelkassene skal ikke brukes til grøntavfall eller glass. Er søppelkassene fulle må søppelet tas med hjem.

REDSKAPER, UTSTYR OG BODER

19. Parselldyrkere kan bruke parsellhagelagets redskaper, men disse må ikke fjernes fra området. Redskapene skal behandles pent, rengjøres og settes tilbake på plass i boden etter bruk (også vanningsutstyr). Ødelagt redskap meldes fra til styret i parsellhagelaget.

20. Redskapsbodene er til fellesutstyr. Alt som ikke er merket med navn er å anse som felles. Oppbevaring av privat utstyr i vekstsesongen skal begrenses, og må ikke hindre plasseringen av fellesutstyret eller muligheten for å søke ly for regnskurer på en behagelig måte.

21. I vekstsesongen skal møbler hovedsakelig stå utendørs. Det som ikke er merket med navn er til felles bruk. Private møbler og redskaper, som oppbevares ute, skal hensettes slik at de ikke hindrer plenklipping etc. Ingen gjenstander skal lagres i trær.

DIVERSE

22. Bruk av motorkjøretøy på området er ikke tillatt. Det er unntak for forflytningshemmede (blått kort) og for skolehageleders drift. Andre må eventuelt søke styret i parsellhagelaget om særskilt tillatelse.

23. Frukttrærne tilhører skolehagen og er i første rekke forbeholdt skolenes elever. Det er ikke tillatt å riste ned eller plukke frukt fra trærne før minst en uke etter skolestart i august. Fra slutten av august kan den enkelte plukke litt frukt fra trærne, men ikke mer enn at også andre og skolene kan få.

24. Porten står åpen i vanlig arbeidstid, mandag – fredag 9.00-16.00 og ved arrangementer, men skal ellers være låst.

25. Ved grilling på området skal det utvises forsiktighet. Engangsgriller skal ikke plasseres på gressplen eller annet brennbart materiale og det skal holdes avstand fra trærne. Varme engangsgriller skal ikke kastes i søppelkassene.

GENERELT

26. Overtredelse av reglene kan føre til opphør av leieforholdet.

27. Reglene kan ved behov forandres av Oslo kommunale skolehager og styret i Geitmyraparsellhagelag.

Sist oppdatert februar 2015 av styret i Geitmyra parsellhagelag,
i samråd med Tore Faller - leder Oslo kommunale skolehager.