Sunday, May 3, 2015

VÅRDUGNAD, ONSDAG 6. MAI KL. 18 - 20

Bli med på  vårrydding og klargjøring av fellesarealene på Geitmyra! Vi håper mange har anledning til å stille i år.  Møt opp ved hønsegården; hvor dere får tildelt arbeidsoppgaver.

OPPGAVER DUGNAD:
·    Samle kvist og rydde litt i staudebed
·    Renske vannposter/-kummer
·    Rydde i redskapsboder
·    Fjerne smårusk og søppel på hele området
·    Vaske toaletter
·    Rydde langs gjerdet langs Kierschows gate – ymse hensatte gjenstande

På dugnadskvelden er det salg av løk og poter.

Etter dugnaden blir det servert kaffe og kaker i Rødstua og minikurs om kaffegrut

No comments:

Post a Comment